Bobans-Bingo1 šťastný ocino.Stojí vždy blízko a od začiatku.