Choď na obsah Choď na menu
 


Cenník a ponuka služieb (Price and service for You.)

11. 8. 2009

Ponuka a ceny (Service for You and price.):

(English verzion is under Slovak text section.)

 V našom klube Vám ponúkame nasledovné možnosti:

 • Vychádzky na koňoch
 • Dovolenka na koňoch (aj pre celú rodinu)
 • Ustajnenie koňa
 • Kurzy prežitia s koňmi v prírode
 • Vozenie na koňoch
 • Vyučovanie jazdy na koni
 • Jazdecký tábor pre deti
 • Svadby v kočiari so sprievodom jazdcov v štýle : klasik,rytieri,western.
 • Kočiarové služby pre vaše podujatia a oslavy.

 Ak máte na nás iné požiadavky, ako napíklad vozenie na firemných akciách a pod., dajte nám vedieť, veríme, že sa dohodneme. Naše kone sú tu pre Vás.

Taktiež Vám ponúkame možnosť umiestnenia reklamy v našich priestoroch, na našich ohradách alebo parkúrových prekážkach. Tiež máte možnosť sponzorovať niektorého z našich koní, viac sa o tomto dozviete v kategórii Reklama.

Cenník

Vozenie na koňoch v priestoroch JK
      5 minút      3 €       
     10 minút      5 €

 Jazdenie
s vyučovaním licentovaným inštruktorom / podľa skúseností samostatne pod dohľadom trénera

 

     15 minút            9 €
     20 minút          10 €
     30 minút          12 €
     45 minút          15 €
     60 minút          18 €

 

 

 

   V uvedenom časovom limite nie je možné striedať viacero jazdcov.

   Čas sa ráta od nasadnutia na koňa po zosadnutie jazdca.

 

Obrázok

 

 

 Osoby staršie,ako desať rokov môžu vyučovanie odbrigádovať. Zároveň tak získavajú pevnejšie návyky a znalosti v opatere koní.

Obrázok

 

 

Vychádzky na koňoch

Podľa skúsenosti zákazníka ide doprovod pešo vedľa koňa, alebo na ďalšom koni. Vychádzky a viachodinové výlety treba objednať telefonicky.

 60 min           18 €

 

 

 

Obrázok

 

Ustajnenie koňa

Presné podmienky je nutné dohodnúť osobne.

 Mesiac  130 € 

 

 

+ tréningové jazdenie 30min 2x týždenne - 10 €

 

Obrázok

 

 

 Kurzy prežitia v prírode s koňmi-,,SURVIVAL"

 Jedno a viac dňové výlety v prírode s výcvikom táborenia, sebaobrany, horolezectva, prvej pomoci...

 2 osoby / deň - 12h program  200 €                                   

 

Službu treba objednať mesiac dopredu. Program a počet dní sa prispôsobuje zákazníkovi. Cena sa upravuje podľa programu a času. Výpravu vždy vedie odborník s licenciou.

 

Obrázok

 

 

 

 Dovolenka na koňoch (aj pre celu rodinu).

 

Ubytovanie v rekreačnej oblasti Remata-hor.hotel-chata-privát.

(možnosť stanovania v areáli klubu).Program,čas a podmienky,je možné dohodnúť. Službu treba objednávať dva týždne dopredu,vzľadom na ubytovacie kapacity našich dodávateľov.

Obrázok

 

 

Jazdecký tábor pre deti.

Táborový pobyt  pre deti od 8 rokov s tréningovým programom jazdy na koni. Doba pobytu min 4 dni. Maximálny počet 5 detí. Ubytovanie v stanoch Tee-pee, alebo turistických. Strava 5 x denne. Stupeň tréningového zaradenia podľa preukázaných skúseností a postupu pri výuke. Program je vedený k upevňovaniu jazdeckých vedomostí, zodpovednému prístupu ku koňom ich zdraviu a tvorbe prostredia pre nich. Počet tréningových hodín podľa dohody.

Upozornenie: Tenisky na prezutie síce treba,ale toto nie je papučkový tábor,kde deti sedia iba pri videu.
Cena za pobyt podľa poskytnutých služieb a dĺžky pobytu.

 

Obrázok

 

 

 Svadobný kočiar so sprievodom.

 

do-noveho-zivota-v-plnej-krase..jpg

 

 Základná cena svadobného záprahu je 100 € na prvú začatú hodinu,plus náklady na prepravu a výzdobu.

 Každá ďalšia začatá polhodina 50 €.

  Približná sadzba prepravy koní,koča,obsluhy a materiálu je 2,50€ na km.

 Koč,kone,sprievod na koňoch a obsluha budú v kostýmoch a vyzdobený podľa dohody so  zákazníkom.

 

rytier-madzo---jazdec-pred-kociarom..jpg

 

Obrázok

 

 

Offer

 In our club you have following opportunities:

 • Horse riding
 • Teaching of horse riding
 • Walks on horses
 • Stabling of horse
 • Survival courses in nature with horses

 If you have any special requests as riding on company actions etc., contact us, we believe, we can make a deal. Our horses are here for you.

We also offer you opportunity of placing commerciam in our area, on our fincings or show jumping obstacles. You even have opportunity to sponsor our horses, more about this you can read in category Commercial.

Pricelist

Horse riding in RK area

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teaching of horse riding

Teaching is provided by licensed teacher or instructor.

 

 

 

 

Walks on horses

Depending on customer experience, companion goes by foot near the horse or on other horse. Walks that takes more than one hour must be reported in front by phone call.

 60 min          18€

 

 

 

Horse stabling

Exact conditions need to be agreed personaly.

 Month  130 € 

 

+ training riding 30min 2x week = 12 €

 

 

 Survival courses with horses in nature

One or more day trips in nature with training of scouting, self-defense, rockclimbing, first aid...

 2 persons / day - 12h program  200 €                                

 

Need to be reserved at least one month early. Program and number of days are customized by customers needs. Prize is calculated based on program and time. Trip is every time lead by professional with license.