Choď na obsah Choď na menu
 


   Občianske združenie JK Navaho rozširuje členskú základňu.

Členom sa môže stať každý, kto splní nasledovné podmienky:

 • súhlasí so stanovami klubu
 • vyplní Prihlášku člena (vyžiadať si ju môžete pomocou e-mailu alebo osobne v JK Navaho)
 • záujemcom o členstvo, mladším ako 18 rokov rodičia vyplnia Prehlásenie rodiča
 • doručí Prihlášku (poštou alebo osobne) do Jazdeckého klubu Navaho
 • zaplatí mesačný členský príspevok 5 €

Po zaregistrovaní člena mu bude vystavený Preukaz člena a Karta člena.

Výhody členov (okrem výhod vyplývajúcich zo stanov klubu):

 • člen klubu získava 25% zľavu na každú zaplatenú hodinu jazdenia
 • člen klubu získava 50% zľavu na vstupné na akcie organizované JK Navaho
 • člen klubu získava možnosť jazdenia za brigádnické hodiny, pričom za 10 hodín brigády (okrem povinnej brigády) má nárok na 1,5 hodiny jazdenia na koni
 • člen má nárok na bezplatný nocľah, sprchu, čaj (malinovku) v areáli JK Navaho
 • člen má nárok na bezplatné zapožičiavanie vzdelávacích materiálov (knihy, učebné články)

Povinnosti členov (okrem povinností vyplývajúcich zo stanov klubu):

 • výpomoc formou brigády v počte 10 hodín/mesiac, pričom člen si určí deň/dni, v ktoré mu brigáda vyhovuje